Kontakt

KORALŠPED

Preduzeće za međunarodnu špediciju i transport, unutrašnju i spoljnu trgovinu

 

Adresa sedišta preduzeća: Đevđelijska broj 12 , 24105 Subotica, Srbija
Tel: +381(0)24 555-542, 555-798
E-mail: koralsp@eunet.rs
E-mail: koralsped@gmail.com

PIB: 101812197
Matični broj: 08671311

Poslovne banke:
ProCredit banka 220-11146-22
UniCredit banka 170-4785-15
Erste banka 340-36578-97
Raiffeisen bank 265-3300310034344-89
Halkbank 155-000000037498-36


POSLOVNE JEDINICE

 

VRANJE

Tel: +381(0)17 412-460
Mob: +38163/1093068
E-mail: koralvr@open.telekom.rs

SREMSKA MITROVICA

Tel: +381(0)22641-444
Mob: +38163/1093077
E-mail: koralspedsm@open.telekom.rs

ŠID

Tel:+381(0)22-716-022, 716-525
Mob: +38163/1093076
E-mail: koralsped.sid@gmail.com

CARINSKI MAGACIN

Tel: +381(0)24 577-443
Mob: +38163/1093079

TERMINAL SUBOTICA

Tel: +381(0)24 555-907


GRANIČNE ISPOSTAVE

 

GP HORGOŠ

Tel: +381(0)24 795-024
Mob:+38163/1093078
E-mail: koralsped.horgos@gmail.com

GP KELEBIJA

Tel: +381(0)24 789-437
Mob:+38163/1093101
E-mail: koralsped1998@open.telekom.rs

GP BATROVCI

Tel: +381(0) 22 2733-206
Mob: 38163/538221
E-mail: koralbat@neobee.net

ŠID – DRUMSKI

Tel: +381(0)22-716-875
Mob: +38163/538-026
E-mail: koralspedsiddrumski@gmail.com


Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.