SUBOTICA

IMAG2018 IMAG2021 IMG_20190926_101954 900x1200 IMG_20190926_095210 1081x1200 IMG_20190926_094723 1060x1200

 

Koralšped d.o.o. u Subotici je smešten u neposrednoj blizini Carinarnice Subotica i Željezničke stanice Subotica. Nalazi se na adresi Đevđelijska br.12, 24105 Subotica.

Osnovna delatnost preduzeća je međunarodna špedicija-carinsko posredovanje i zastupanje, organizacija transporta angažovanim i vlastitim prevoznim sredstvima, skladištenje carinske i necarinske robe, spoljna trgovina-uvoz i izvoz i sva stručna pomoć u vezi sa spoljnotrgovinskom delatnošću.

U našoj poslovnici Vam nudimo sledeće usluge u međumarodnoj špediciji :

  • Redovan uvoz/izvoz
  • Privremeni uvoz/izvoz
  • Izrada tranzitnih dokumenata
  • Carinjenje na vozilu
  • Reeksport
  • organizaciju transporta drumskim, željezničkim, avio i pomorskim prevoznim sredstvima
  • skladištenje robe pod carinskim i necarinskim nadzorom

 

 

Regionalni direktor : Ljubiša Đorđević

Direktor: Nikola Gostović

Komercijalni direktor: Sanja Brenecki

PIB: 101812197

Matični broj: 08671311

Poslovne banke:
ProCredit banka 220-11146-22
UniCredit banka 170-4785-15
Erste banka 340-36578-97
Raiffeisen bank  265-3300310034344-89

Tel: +381(0)24 555-542, 555-798
E-mail: koralsp@eunet.rs
E-mail: koralsped@gmail.com


Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.

SERTIFIKAT HACCP

KORAL SPED - sertifikaat HACCP-1

SERTIFIKAT ISO 9001

Cert_QMS_17671-1