Archives

  • -
KORAL SPED - sertifikaat HACCP-1

HACCP

6.6.2019 –  HACCP

Preduzeću „Koralšped“ uručen je Sertifikat o usaglašenosti broj 1171-19 sa datumom važenja do 6.6.2022 godine, čime se potvrđuje da preduzeće ispunjava zahteve HACCP (Codex Alimentarius) za oblast Međunarodne špedicije,transporta, skladištenja unutrašnje i spoljne trgovine. Nadzornu proveru izvršio A.Q.S. DOO


  • -
Cert_QMS_17671-1

ISO 9001:2015

6.6.2019 – ISO 9001:2015 

Uspešno je izvršena sertifikacija sistema menadžmenta, i uručen sertifikat u skladu sa zahtevima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015 broj 17671 OD 6.6.2019 godine sa datumom važenja do 6.6.2022 godine je izdao Alcumus ISOQAR.

 

 


  • -

Status ovlašćeni primalac / pošiljalac robe

29.03.2019 – Status ovlašćeni primalac / pošiljalac robe

Preduzeće „Koralšped“ dobija status „ovlašćeni primalac robe“ na osnovu Rešenja za pojednostavljeni postupak ovlašćenog primaoca robe u nacionalnom tranzitnom postupku – 19RS025003NP00027 izdatog od strane Carinarnice Subotica .

Preduzeće „Koralšped“ dobija status „ovlašćeni pošiljalac robe“ na osnovu Rešenja za pojednostavljeni postupak ovlašćenog pošiljaoca robe u nacionalnom tranzitnom postupku – 19RS025003NPO00016 izdatog od strane Carinarnice Subotica .


  • -
Sertifikat FIRMA OD POVERENJA .-1

Uručenje sertifikata broj: 2018/168343

15.08.2018 – Uručenje sertifikata broj: 2018/168343

Preduzeće „Koralšped“ je dobilo Sertifikat „Firma od poverenja“ 2018 za odličnu reputaciju i doslednost u radu, kao i za korektnu saradnju sa klijentima i poslovnim saradnicima.


  • -
CERTIFICATE-TRUSTWORTHY-COMPANY-21

Sertifikat „Firma od poverenja“2017

30.10.2017 – Uručenje sertifikata broj: 2017/172762 – Sertifikat „Firma od poverenja“2017. Sertifikat „Firma od poverenja“ se dodeljuje privrednicima sa dobrom reputacijom među klijentima i poslovnim saradnicima. Sertifikacija je bazirana na inovativnom softverskom metodu uz pomoć kog se traga za negativnim komentarima na Inernetu, a koji su upućeni na adresu privrednog subjekta. Na osnovu sprovedenog istraživanja, Centra za istraživanje mišljenja klijenata nisu pronađeni negativni komentari. Na osnovu toga preduzeće „Koralšped“ je dobilo Sertifikat „Firma od poverenja“ za odličnu reputaciju i doslednost u radu, kao i za korektnu saradnju sa klijentima i poslovnim saradnicima.


  • -
full-hd

20 godina postojanja

07.10.2017 – Naše preduzeće je ove godine proslavilo 20 godina postojanja što je obeležilo proslavom u prijatnom ambijentu Salaša Đorđević. Proslavi su prisustvovali radnici Koralšped-a svih poslovnica, prijatelji i brojni komitenti sa kojima svakodnevno uspešno sarađujemo. U prijatnoj atmosferi uz prisustvo velikog broja zvanica, jubilej je bio prilika da se vlasnik preduzeća
Ljubiša Đorđević podseti na sam početak rada , uz kratko objašnjenje koliko se preduzeće „Koralšped“ zaista proširilo kako u pogledu broja radnika, tako i samih poslovnica i broja komitenata. Uz reči „Ja volim špediciju, to je posao koji daje snagu, energiju, daje puno poznanstava, i puno prijatelja, naravno porodica je ta koja mora da vas isprati u svemu“ vlasnik je izrazio veliko zadovoljstvo dosadašnjim radom i postignutim uspesima i isto poželeo i za narednih 20 godina.


  • -
CERTIFICATE---SRPS-ISO-9001--2015-12

Uručenje sertifikacije

16.12.2016 – Uručenje sertifikacije broj: R1-011/13-14.1/16
Izvršena je zamena sertifikata br. QS-0284 sertifikatom br. QS-284 sa datumom izdavanja 2016-12-16 i datumom važenja do 2019-05-07 prema SRPS ISO 9001:2015 sa znakom akreditacije.


Archives