ISO 9001:2015

  • -
Cert_QMS_17671-1

ISO 9001:2015

6.6.2019 – ISO 9001:2015 

Uspešno je izvršena sertifikacija sistema menadžmenta, i uručen sertifikat u skladu sa zahtevima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015 broj 17671 OD 6.6.2019 godine sa datumom važenja do 6.6.2022 godine je izdao Alcumus ISOQAR.