HACCP

  • -
KORAL SPED - sertifikaat HACCP-1

HACCP

6.6.2019 –  HACCP

Preduzeću „Koralšped“ uručen je Sertifikat o usaglašenosti broj 1171-19 sa datumom važenja do 6.6.2022 godine, čime se potvrđuje da preduzeće ispunjava zahteve HACCP (Codex Alimentarius) za oblast Međunarodne špedicije,transporta, skladištenja unutrašnje i spoljne trgovine. Nadzornu proveru izvršio A.Q.S. DOO